Nerezové komíny

   

Keramické komíny

Vložkování

 

Frézování

Provádíme frézování stávajících komínů. Jak kdy a proč se komíny frézují se dozvíte na této stránce níže.
 V dnešní době za pomoci moderní techniky je možné komín nejen vložkovat, ale i rozšířit jeho průměr za pomoci frézování. Tato technika umožňuje využít stávající komínové šachty k provozu nových tepelných spotřebičů. Odfrézováním lze odstranit až jednu třetinu komínového zdiva z vnitřní strany.

Když se rozhodneme vyfrézovaný komínový průduch používat dále jako komín, musí být pak vyvložkován. Průřez musí mít průměr minimálně 100 mm, aby bylo možné jej frézovat a musí být přiměřeně dobrý technický stav komínového tělesa - (soudržné zdivo a průchodnost).
Frézování je také potřeba i v případě  zachování průměru komínu, když chceme do průchodu zasunout vložku stávajícího průměru.
Výhodou frézování je nepochybně i odstranění nánosu dehtu a taky zvýšení tahu příliš nízkého komínu. Tato technika je jistě levnější nežli pracné bourání a stavba nového komínu. Při použití keramické vložky lze u některých značek získat záruku až 30 let. Frézování a vložkování lze někdy zrealizovat během jednoho dne. Není nutné se obávat přílišné prašnosti během práce. V místech, kde nejsou otvory, většinou nedojde k vůbec žádnému zaprášení. Kominíci si po sobě i uklidí, tj. vezmou všechny pytle prachu z komína s sebou. Prášení se omezuje taky zaslepením všech otvorů v komínovém tělese. Cena frézování je cca 850,- Kč za metr + 10,-Kč/km doprava. Uvedeny ceny jsou bez DPH.

Průběh frézování
Kominík spustí frézu i s přípojnými hadicemi hydrauliky ze střechy na dno komínového průduchu a rotující zařízení pomalu táhne vzhůru k ústí komína. Hydraulické čerpadlo roztáčí rotor malého kovového válečku (frézy) do vysokých otáček. Na válečku jsou řetízky z tvrzené oceli a jejich délka určuje průměr frézovaného komínového průduchu. Když poslední články řetízků odstředivou sílou narážejí do komínového zdiva, drtí je a brousí na jemný prach. Frézovat lze kruhové, čtvercové i obdélníkové průduchy. U samostatně stojících komínu je však nutno posoudit statiku.
Nesmíme zapomínat, že fréza nezbaví komín kovových vložek, ani železobetonu. Komplikace nastává, když komínem prochází železná armatura. Problém můžou způsobit i zazděná obslužná dvířka, které mohou frézu vychýlit, a tak zakřivit tvar průduchu. Tyto překážky je nutno odstranit z vnějšku.
V komplikovaných případech, kdy se narazí v komíně na prvek, který nelze vyfrézovat běžnou frézou, jako například železobetonový překlad, apod., je nutné otevřít komín v místě tohoto prvku a vy-
bouráním nebo vyřezáním odstranit. Pokud toto není možné  

(obytné prostory atd.), lze použít technologii vrtání komínu, které je podstatně dražší variantou. Cena se pohybuje od 1.800,- Kč bez DPH za metr plus doprava.

 

 

   Rychlý kontakt

     tel:724 979 205
    kominymb@kominymb.cz

      KOMÍNY MB s.r.o
      Sukorady 125
      Mladá Boleslav
      Březno, 294 06

      Prodejna je bez
        stálé služby. 

   Pro realizace a řešení
 zakázek volejte nebo pište
   a domluvte si schůzku.

      Kontakty + mapa

 

Kominické informace a aktuality

15.02.2013 10:24
Lidé si často pletou pojmy revize a kontrola, proto považujeme za potřebné objasnit tyto termíny,...
14.02.2013 17:52
Od 1. 1. 2011 vzniká pro většinu vlastníků nemovitostí nová povinnost. Důvodem je, že k tomuto dni...