Nerezové komíny

   

Keramické komíny

Vložkování

 

Nerezové komíny

Nerezové komíny představují moderní komínový systém určený pro odvod spalin od tepelných spotřebičů. Jsou vhodné pro všechny druhy paliv jako je olej, plyn, uhlí, koks, dřevo, pelety... atd. 
Třívrstvý nerezový komín - Nosný nerezový plášť a vnitřní vložka zhotovena z vysoce jakostního plechu. Může mít podtlakový i přetlakový režim, obsahuje kvalitní nerezovou ocel. Je zde jednoduchý přechod na jednoplášťové systémy. 

Možnosti použití:

Komíny pro novostavby, rodinné domky, dřevostavby ,odkouření krbů a kachlových kamen. Dále jako rekonstrukce komínů v průmyslových objektech, prvky pro realizaci kouřovodů a pro izolované vzduchotechnické rozvody.

Výhody nerezových komínů:

 • vyšší hodnota CO2 a vyšší rosný bod vodní páry po optimálním vyladění hořáku a spalovacího prostoru olejového a plynového ohniště
 • větší obsah vody v kouřových plynech pevných paliv, oleje i plynu
 • mimo menší množství spalin z kotlů nižších výkonů snižuje ztráty spalinami
 • podstatně nižší teplota spalin jako výsledek zlepšování tepelných zdrojů - zvyšování jejich účinnosti
 • silné kolísání teploty spalin dnes obvyklým přerušováním hoření nebo řízením režimu kotle


Z toho plynoucí problémy odvodu spalin:

 • obvyklé zděné komíny jsou svým průřezem příliš velké a nemohou se při nižší teplotě spalin zahřát
 • protože rosný bod spalin není překročen, dochází k provlhání komínu
 • toto navlhání silne narušuje statiku komína a místnosti, kde vede takto poškozený komín, není možné obývat

Výhody nerezové oceli:

1. Velmi rychlé ohřátí celého komína až po vyústění je způsobeno:

 • tenkostěnným provedením (0,5/0,6/1,0 mm)
 • menším měrným teplem (115 Wh/m2), a proto je možné rychlé prohřátí nad rosný bod v celé délce komína. I starý komín může být zabezpečen proti vlhnutí.

2. Velmi rychlé ochlazení celého odvodu spalin po uvedení tepelného zdroje do klidu a tím rychlé snížení podtlaku v komíně. To znamená úsporu energie zamezením nežádoucího ochlazování kotlové vody.

3. Velmi hladký vnitřní povrch celého odvodu spalin způsobuje:

 • menší dobu setrvání spalin v komíně
 • nižší odpor proudění
 • vyšší rychlost spalin a rychlé prohřátí nad rosný bod až po vyústění z komínu. Při stejném průřezu je možné připojit vyšší výkon kotle proti obvyklému řešení. Tím může být zabráněno poškození starého komína nebo při stavbě nového komína je při použití EW dílů možné oproti jiným řešením uspořit místo

4. Nízká hmotnost jednotlivých elementů umožňuje:

 • bezproblémovou a rychlou montáž
 • jednoduchý a rychlý transport
 • žádné náklady na speciální nástroje, jeřáb není nutný
 • v připade nutnosti je možná snadná demontáž a opětovná montáž bez velké přestávky topení

Naše realizace si můžete prohlédnout zde.

Pokud máte zájem o nerezový komín, vyplňte náš poptávkový formulář.

Kominické informace a aktuality

15.02.2013 10:24
Lidé si často pletou pojmy revize a kontrola, proto považujeme za potřebné objasnit tyto termíny, aby nedocházelo k zbytečným nedorozuměním. Nařízení vlády č. 91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které předepisuje pravidelné čištění a kontroly...
14.02.2013 17:52
Od 1. 1. 2011 vzniká pro většinu vlastníků nemovitostí nová povinnost. Důvodem je, že k tomuto dni vstupuje v platnost Nařízení vlády č.91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které předepisuje pravidelné čištění a kontroly všech spalinových cest,...
 

   Rychlý kontakt

     tel:724 979 205
    kominymb@kominymb.cz

      KOMÍNY MB s.r.o
      Sukorady 125
      Mladá Boleslav
      Březno, 294 06
 

   Pro realizace a řešení
   zakázek volejte, pište nebo

   vyplňte poptávkový formulář
   a domluvte si schůzku.

      Kontakty + mapa

            Příklad složení
       nerezového komínu

  

 

Kominické informace a aktuality

15.02.2013 10:24
Lidé si často pletou pojmy revize a kontrola, proto považujeme za potřebné objasnit tyto termíny,...
14.02.2013 17:52
Od 1. 1. 2011 vzniká pro většinu vlastníků nemovitostí nová povinnost. Důvodem je, že k tomuto dni...